Komentáře k vydaným verzím

Novinky ve vydaných verzích:

JAK SE ZMĚNÍ SAZBY DPH OD 1. 1. 2024?

 • Sazby 10% a 15% budou nahrazeny jednou sazbou 12%. Sazba 21% zůstává.
 • Vybraný sortiment potravinářských výrobků (zejména nápoje) se přesune ze současné snížené sazby 15% do základní sazby 21%.

U JAKÉHO POTRAVINÁŘSKÉHO SORTIMENTU DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ SAZBY Z 15% NA 21%?

 • Nealkoholické nápoje
  • Minerální vody
  • Stolní vody
  • Džusy
  • Sirupy
  • Káva (vyjma instantní)
  • Limonády
  • Iontové nápoje

KDE DOJDE KE ZMĚNĚ SAZBY AUTOMATICKY A KDE JI MUSÍ NASTAVIT UŽIVATEL?

 • Pro položky zboží, které jsou obsaženy v Centrálním číselníku ČEPOS dojde ke změně sazeb u všech položek automaticky.
 • I pro vlastní položky zboží (tj. založené uživatelem) platí, že ke změně sazeb z 10% a 15% na 12% dojde automaticky.
 • Avšak u vlastních položek zboží, kde dochází ke změně sazby z 15% na 21%, musí novou sazbu DPH nastavit uživatel, způsobem popsaným v následujícím odstavci.

JAKÝM ZPŮSOBEM NASTAVÍ UŽIVATEL NOVÉ SAZBY DPH?

 • Uživatel, který používá pouze lokální pokladní aplikaci PROFIKASA, resp. zakládá vlastní položky zboží v této lokální aplikaci, nastaví nové sazby DPH u vlastních položek zboží prostřednictvím speciální aplikace DPH2024, která je distribuována v rámci aktualizace pokladního systému PROFIKASA od 1. 12. 2023. Aplikaci lze spustit prostřednictvím zástupce aplikace „DPH2024“, který se zobrazí na ploše obrazovky.
 • Uživatel, který používá webovou aplikaci PROFIKASA (portál) k zakládání vlastních položek zboží, použije k nastavení nových sazeb DPH u vlastních položek zboží portálovou aplikaci portal.profikasa.cz / volba menu Katalog a ceník / dialog KARTA ZBOŽÍ S CENOVÝMI ZÁZNAMY.

KDY JE TŘEBA NOVÉ SAZBY NASTAVIT A KDY SE UPLATNÍ V POKLADNÍ APLIKACI PROFIKASA?

 • Nové sazby DPH, které nastavuje uživatel (tj. pouze změny sazby z 15% na 21% u vlastních položek zboží), lze nastavit výše popsanými způsoby kdykoliv v období do 30. 12. 2023.
 • Nové sazby se uplatní v aplikaci PROIFIKASA od 1. 1. 2024, kdy při prvním spuštěním pokladní aplikace PROFIKASA v roce 2024 dojde automaticky ke stažení nové verze pokladní aplikace, následně ke stažení položek centrálního číselníku a nastavení nových sazeb DPH u vlastních položek zboží.
 • V časovém rozmezí od 23 hodin 31. 12. 2023 do 02 hodin 1. 1. 2024 nelze používat pokladní aplikaci PROFIKASA ani portálovou část portal.profikasa.cz, právě z důvodu nastavování nových sazeb DPH na serverech ĆEPOS a PROFIKASA.Verze 1.0.71.6426

 • Možnost vytvářet „kusovníky“, tj. skupiny zboží, které lze jedním tlačítkem vložit do prodejního dokladu
 • Možnost nastavení oprávnění ke stornu položky na dokladu
 • Možnost aktualizace obrázků zboží
 • Možnost napojení na portálovou funkcionalitu věrnostního systému, která umožňuje na základě věrnostní karty zákazníka aplikovat slevu, 2. cenu, načítat body, apod.
 • Možnost netisknout doklad
 • Možnost vytvoření prodejního dokladu bez úhrady (např. z důvodu měsíční souhrnné fakturace)
 • Zjednodušené přihlášení k portálu
 • Nastavení barev a formátování textu na tlačítcích zboží
 • Možnost vyloučení vybraného zboží nebo skupin zboží ze slev (při napojení na portálovou funkcionalitu – modul Katalog a ceník)
 • Odlišení režimu inventurní provozovny
 • Řada dalších drobných vylepšení

Verze 1.0.71.6426

 • Možnost vytvářet „kusovníky“, tj. skupiny zboží, které lze jedním tlačítkem vložit do prodejního dokladu
 • Možnost nastavení oprávnění ke stornu položky na dokladu
 • Možnost aktualizace obrázků zboží
 • Možnost napojení na portálovou funkcionalitu věrnostního systému, která umožňuje na základě věrnostní karty zákazníka aplikovat slevu, 2. cenu, načítat body, apod.
 • Možnost netisknout doklad
 • Možnost vytvoření prodejního dokladu bez úhrady (např. z důvodu měsíční souhrnné fakturace)
 • Zjednodušené přihlášení k portálu
 • Nastavení barev a formátování textu na tlačítcích zboží
 • Možnost vyloučení vybraného zboží nebo skupin zboží ze slev (při napojení na portálovou funkcionalitu – modul Katalog a ceník)
 • Odlišení režimu inventurní provozovny
 • Řada dalších drobných vylepšení

Verze 0.0.51.4943

 • Poskytování slev při prodeji.
  • Možnost definovat až 5 procentních slev nebo zadat cenu “po slevě”.
  • Mód slevy je možné zapnout pro celý nákup, jednu konkrétní položku nebo následující položky.
  • Volitelné nastavení slevy na položky “v akci”.
  • Možnost nastavení práva na poskytování slev pro konkrétního uživatele.
  • Rozšíření exportovaných sestav o data týkající se slev (u každé položky).
  • Nastavení slev je dostupné v sekci FUNKCE – NASTAVENÍ A REGISTRACE – DALŠÍ NASTAVENÍ
 • Maximální jednotková cena zvětšena na 99 999Kč
 • Změna odstínů zelených tlačítek – vylepšení kontrastu.
 • Archiv účtenek a možnost jejich zpětného vyhledání a tisku.
 • Snížení limitu minimální částky nákupu pro cashback (Vámi nastavený limit zůstává nejčastěji na 300Kč – pro snížení limitu je nutné limit snížit v nastavení – FUNKCE – NASTAVENÍ A REGISTRACE)
 • Přidání možnosti tisku přes “Windows ovladač” – možnost tisku na odlišných tiskárnách (např. přenosné Bluetooth tiskárny). Možnost nových tiskových šablon.
 • Úpravy a optimalizace technických částí programu.

Verze 0.0.47.4795

 • mechanismus alternativních obalů (např. lahví u piva), kdy byly upraveny obaly u zboží centrálního číselníku. Úprava zjednodušuje a zobecňuje názvy obalů (např. Lahev pivo 0,5l namísto Lahev pivo NWR 0,5l).
 • změny v katalogu zboží – změna rozložení, tlačítek a práce s obaly
 • přidána poznámka pro vklad a výběr v hotovosti (lze vidět v sestavě X)
 • v nastavení přidána možnost “nefiskalizovat při platbě kartou”. Při zapnutí této volby nebudou účtenky placené kartou odeslány do systému EET.
 • informace o prodejích v akcích v prodejních sestavách

Verze 0.0.46.4606

 • kontrola volného místa pro běh programu:
  • pokud je na disku méně místa než 200MB – zobrazí se varovná hláška o nutnosti uvolnit místo na disku
  • pokud je na disku méně místa než 100MB – zobrazí se varovná hláška o nutnosti uvolnit místo na disku pro další běh programu (od příští verze se v tomto případě PROFIKASA nespustí)
 • v hlavní obrazovce se na stisk tlačítka F2 spustí program TeamViewer
 • při tisku sestavy Z na účtenku je přidán součet základ DPH + DPH

Verze 0.0.42.4530

 • platební terminály – akceptace gastro (stravenkových) karet
 • načítání váhových EAN kódů (EAN 28 a EAN 29)
 • rychlé přihlášení – možnost nastavení uživatelů pro rychlé přihlášení (obrazovka přihlášení s dlaždicemi reprezentujícími uživatele)
 • rychlé přihlášení – možnost připojení čtečky čipových karet (přihlášení kartou, čipem)
 • přenos a generování účetních sestav na Portálu PROFIKASA
 • přenos tlačítek rychlé volby (zelená tlačítka) na Portál PROFIKASA
 • registrace provozoven a autorizace HW

Verze 0.0.41.4403

 • komunikace a propojení s platebními terminály ČSOB (vč. funkce cash-back)
 • drobné úpravy a optimalizace

Verze 0.0.40.4045

 • úprava sestav generovaných do formátu MS Excel
 • grafické úpravy
 • drobné úpravy a optimalizace

Verze 0.0.39.3953

 • drobné úpravy a optimalizace

Verze 0.0.38.3859

 • automatická komunikace s portálem – možnost nastavení automatického stahování kalatogu a cen z portálu PROFIKASA
 • úprava manuálních akcí pro komunikaci s portálem PROFIKASA
 • drobné úpravy a optimalizace

Verze 0.0.37.3705

 • drobné úpravy a optimalizace
 • registrace provozovny