BEZ VELKÝCH INVESTIC A S MALÝMI POPLATKY

POKLADNÍ APLIKACI PROFIKASA LZE PROVOZOVAT I NA BĚŽNÉM POČÍTAČI S WINDOWS.

Pokladní aplikace PROFIKASA je určena pro počítače vybavené operačním systémem Windows 7.0 a vyšším. Pokud neplánujete pořízení nové pokladní sestavy, můžete pokladní aplikaci PROFIKASA provozovat i na vašem stávajícím počítači, pokud je vybaven požadovaným operačním systémem. Pro vytvoření kompletní pokladní sestavy lze k počítači jednotlivě dokoupit další komponenty, např. tiskárnu účtenek EPSON TM-T20 nebo zákaznický displej. Ceny jednotlivých komponentů jsou uvedeny zde. Pokud se rozhodnete pro nové zařízení, je k dispozici několik typů základních sestav, které se liší způsobem použití, technickým řešením a cenou. Základní sestavy můžete rozšířit o další doplňky. Ceník základních sestav a doplňků je uveden zde.

DOSTUPNÝ, MODERNÍ A VÝKONNÝ POKLADNÍ SYSTÉM

V případě více pokladen v provozovně je jejich propojení realizováno prostřednictím webového portálu. Toto moderní řešení nevyžaduje další investice na pořízení serverové části pokladního systému, ani provozní náklady na servis, a zároveň zpřístupňuje funkcionalitu správy katalogu, správy ceníků, skladových evidencí a statistik prostřednictvím jakéhokoliv počítače s webovým prohlížečem kdekoliv se uživatel nachází. V provozovně, v kanceláři, doma nebo třeba na dovolené.
Vlastní provoz pokladen, zakládání skladových dokladů nebo tisk regálových štítků na provozovně je zajišťován lokálními aplikacemi a je tak funkční i bez připojení do internetu.

S NÍZKÝMI POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ

Nízké poplatky za používání pokladního systému (jsou uvedeny zde) společně s mnoha vlastnostmi vyvinutými speciálně pro použití v potravinářské maloobchodě, představují velmi výhodný a efektivní pokladní systém pro maloobchodní prodejnu s potravinami, včetně zeleniny, uzenin, obslužného úseku nebo nepotravinářského zboží. Samostatnou pokladnu lze výhodně použít i pro stánkový prodej nebo prodej zmrzliny.

S PLATEBNÍM TERMINÁLEM S POPLATKEM 0,99% BEZ PAUŠÁLU

Platební terminál je propojený s pokladním systémem PROFIKASA, účtenka vytištěná z pokladní aplikace tak obsahuje nejen informace o nákupu zboží nebo služeb, ale i údaje o platbě kartou. Provozovatelé pokladny mají možnost využít nabídky ČSOB na zvýhodněné sazby za akceptaci platebních karet určené pro provozovatele pokladních systémů PROFIKASA ve výši do 0,99% bez paušálního poplatku a bez vstupních investic. * podmíněno schválením ČSOB

JEDNODUCHÁ OBSLUHA, CHYTRÁ ŘEŠENÍ

MARKOVÁNÍ KORUNOU I SNÍMÁNÍM EAN KÓDU

Pokladnu lze využívat od nejjednoduššího režimu přímého markování finančních částek (obdobně jako u klasické tlačítkové registrační pokladny) přes využití virtuálních tlačítek s přednastavenými prodejními položkami až po režim snímání čárových kódů zboží. Všechny režimy lze také používat současně, kdy část zboží na prodejně je zařazena do prodejního ceníku (snímá se čtečkou EAN kódu), část zboží nebo služeb je přednastavena na tlačítcích přímé volby (položka zboží nebo služby je přiřazena konkrétnímu virtuálnímu tlačítku pokladny) a zbývající část zboží nebo služeb se markuje pouze finanční hodnotou.

SNADNÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ POKLADNY

Ovládání pokladny je velmi jednoduché, přirozené a intuitivní, navíc je na obrazovce trvale zobrazena nápověda. Uživatelské rozhraní je příjemné a návodné, zvládne jej obsluhovat každý, i bez školení. Uživatelské rozhraní je plně k dispozici také ve vietnamské verzi. Pokud i přesto potřebujete pomoci s ovládáním pokladny, je vám k dispozici linka zákaznické podpory.

Z KLÁVESNICE I Z DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Pokladnu lze komfortně ovládat z počítačové klávesnice stejně jako z dotykové obrazovky. Ideálně můžete při obsluze pokladny kombinovat oba způsoby ovládání. Pokladnu lze plnohodnotně používat i s bezdotykovou obrazovkou.

VARIABILNÍ SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ SLEV

Slevy lze zadávat na doklad nebo na položku, procentní sazbou nebo nominální hodnotou, před zahájením vytváření dokladu nebo i v jeho průběhu. Slevy jsou uvedeny na účtence i zaznamenány v evidenci.

REŽIM SAMOUČENÍ

Pokladna je vybavena režimem samoučení, kdy přímo při prodeji, pokud uživatel sejme čárový kód zboží, který není v ceníku pokladny, je uživatel vyzván k zadání prodejní ceny a případně názvu zboží. Zadané údaje jsou na pozadí uloženy do katalogu a ceníku a při opakovaném prodeji tohoto zboží je již zboží správně identifikováno včetně prodejní ceny.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Propracovaný systém přístupových práv umožňuje přidělit uživatelům specifická oprávnění, např. ke změně prodejní ceny, k založení položky v katalogu, ke stornu položky nebo celého dokladu, k poskytnutí slevy, k přístupu do statistik a účetních evidencí, ke komunikaci s portálem, apod.

OPTIMALIZACE NA RYCHLOST VYTVOŘENÍ DOKLADU

Vzhledem k počtu zákazníků, které je třeba obsloužit v potravinářském maloobchodě, je aplikace pokladny optimalizována na počet “kliků” potřebných k zadání položek zboží do prodejního dokladu. Výsledkem je úspora min. 30% času při tvorbě pokladního dokladu oproti klasickým tlačítkovým registračním pokladnám i ostatním pokladním systémům. Této efektivity je dosaženo oborovým zaměřením pokladny PROFIKASA na potraviny.

SNADNÁ PRÁCE S OBALY

Při markování korunou lze do prodejního dokladu jednoduše jedním tlačítkem přidat obal: prodejní položka se automaticky rozpadne na řádek zboží a řádek obalu (z důvodu jiné sazby DPH) – odpadá pracné markování obalu jako samostatné prodejní položky nebo nutnost “přednastavování” obalů ke zboží. Při použití se skladovým systémem je propojení skladové karty zboží a skladové karty obalu nezbytné.

ZADÁVÁNÍ VÁHOVÝCH JEDNOTEK / PŘIPOJENÍ VÁH

Vážené zboží lze na pokladně PROFIKASA prodávat 3 způsoby:
– Pokladna je vybavena tlačítky, která umožňují přímé zadávání množství zboží ve váhových jednotkách (gramy a dekagramy), následně lze zadat jednotkobou cenu zboží (za 1 kg) nebo použít cenu z přednastaveného ceníku. V tomto případě můžete použít Vaši stávající váhu a údaje o zvážené hmotnosti přepisovat do pokladny.
– Pokladnu lze také propojit s váhami certifikovaným propojením podle směrnice WELMEC. Zvážená hmotnost se potom přenáší z váh do pokladny automaticky bez nutnosti jejího přepisování, naopak jednotková cena zboží se přenáší z pokladny do váh.

– Pro obslužný úsek je vhodné použít váhu s tiskem EAN etiket. Vytištěné etikety s váhovým EAN kódem se lepí na obal zváženého zboží, a následně snímají čtečkou na pokladně PROFIKASA při markování nákupu. Váhy jsou automaticky ve stanovenou dobu plněny aktuálním ceníkem i rychlokódy prostřednictvím lokální aplikace, která umožňuje také automatický tisk regálových štítků a tisk sestavy rychlokódů.

ZÁKAZNICKÝ DISPLEJ S REKLAMOU

Kromě standardního zákaznického displeje se dvěma řádkami 20 znaků je volitelně k dizpozici také 7″ LCD barevný displej, který umožňuje nejen informovat zákazníka o položkách markovaných do dokladu, ale v čase mezi vytvářenými doklady také zobrazovat reklamní obrázek nebo text .

UŽITEČNÁ, DOSTUPNÁ VÍCEJAZYČNÁ ZÁKAZNICKÁ PODPORA

ZÁKAZNICKÁ PODPORA V CENĚ LICENČNÍHO POPLATKU

Záleží nám na trvalé spokojenosti uživatelů pokladen a pokladních systémů PROFIKASA, proto, která Vám poskytne radu v případě pořeby i jistotu obnovení provozu v případě poruchy.
Licenční poplatek zahrnuje:
– čerpání konzultačních nebo servisních služeb pro všechny aplikace a služby PROFIKASA v celkové délce do 30 minut měsíčně,
– garanci obnovení provozu nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy hardware (platí pouze komponenty PROFIKASA), nebo software PROFIKASA, která znemožňuje prodej, při nahlášení do 12:00 hodin, – zapůjčení HW komponentů PROFIKASA po dobu záručních oprav zdarma.

V ČESKÉM A VIETNAMSKÉM JAZYCE

Linka zákaznické podpory je k dispozici také ve vietnamském jazyce, garantuje zpětné zavolání vietnamsky mluvícím konzultantem nejpozději do 60-ti minut po prvotním kontaktu, následující kontaky jsou již realizovány na přímé lince s vietnamsky mluvícími konzultanty. Také návštěva obchodního zástupce nebo servisní služba a školení mohou být poskytnutnuty vietnamsky mluvícími zástupci. Poskytujeme servis s českými standardy ve vietnamském jazyce.

S DOSTUPNOSTÍ 7 DNŮ V TÝDNU

Linka zákaznické podpory je dostupná 7 dnů v týdnu v pracovní dny 7-18 hodin, mimo pracovní dny 8-17 hodin.

OPTIMALIZOVÁNO PRO REÁLNÝ SVĚT MALOOBCHODU

POVOLENY OPRAVY DOKLADŮ, ZPĚTNÉ OPERACE I ZÁPORNÉ ZŮSTATKY ZBOŽÍ

Skladové aplikace PROFIKASA jsou přizpůsobeny pro použití v reálném světě obchodních firem, kdy nelze dosáhnout ideálního stavu bezchybného vedení zásob, a proto umožňují oprávněným uživatelům zpětné nahrání, opravy, storno i opakované zpracování skladových dokladů. Rovněž je povoleno oprávněným osobám otevření uzavřených období a opakování skladových závěrek. Přípustný je i přechodný záporný zůstatek na kartě zboží. V rámci skladové závěrky je také k dispozici automatické vytvoření inventurního dokladu, který kompenzuje případné záporné zůstatky zboží formou inventurního příjmu zboží na sklad.

ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITÍ POKLADNÍHO SYSTÉMU PROFIKASA

OD POKLADNY V MALÉ PULTOVÉ PRODEJNĚ K POKLADNÍMU SYSTÉMU PRO VELKÉ SAMOOBSLUHY

Vzhledem k unikátní škálovatelnosti funkcí pokladny PROFIKASA lze pokladnu používat v malé pultové prodejně, stejně jako ve velké samoobsluze, kde je součástí pokladního systému PROFIKASA.

TYPICKÉ POUŽITÍ POKLADNÍHO SYSTÉMU PROFIKASA: SAMOOBSLUHA S KOMPLEXNÍM POKLADNÍM SYSTÉMEM VČETNĚ EVIDENCE ZÁSOB

Pokladna nebo více pokladen v samoobsluze, všechny pokladny vybavené čtečkou čárového kódu. Zboží se markuje podle ceníku, u zboží s EAN kódem sejmutím čtečkou. Váha propojená s pokladnou nebo váha s tiskem EAN etiket v obslužném úseku.
Vzdálená správa umožňující prostřednictvím webového portálu hromadné změny katalogu zboží i ceníku, včetně akčních cen, automatickou aktualizaci katalogu zboží z centrálního katalogu potravinářského zboží PROFIKASA, automatické přecenění zboží na začátku i na konci akce.
Lokální aplikace umožňující jednotlivý i dávkový tisk regálových štítků, automatický tisk regálových štítků ve stanovenou dobu při změně ceny, automatický přenos ceníku a rychlokódů do vah s tiskem EAN, a tisk sestavy rychlokódů.
Lokální skladová aplikace umožňující zakládání všech typů skladových dokladů (zejména příjemek) ručně i na základě importu elektronických dokladů (např. příjemka na základě dodaho listu dodavatele) a jejich synchronizaci na webový portál.
Vzdálená správa umožňující prostřednictvím webového portálu zracování prodejních dokladů pořízených v pokladní aplikaci (integrovaných na bázi 1 dne) a skladových dokladů pořízených ve skladové aplikaci. Zahrnuje mimo jiné evidenci skladových a prodejních dokladů, schvalování dokladů, skladové závěrky, evidenci skladových zásob, zpracování inventur dílčích, úsekových i celkových. Umožňuje také vyváření obchodních statistik na základě uživatelem nastavených šablon i kompletních podkladů pro zaúčtování nebo přenos do účetnictví, s exportem ve formátech XLS nebo CSV.

NEOMEZENÝ KATALOG ZBOŽÍ, CENÍKY A STATISTIKY

NEOMEZENÝ VLASTNÍ KATALOG ZBOŽÍ. K DISPOZICI TAKÉ KATALOG ZBOŽÍ PROFIKASA OBSAHUJÍCÍ 40 TIS. POTRAVINÁŘSKÝCH POLOŽEK

Uživatel může položkově vytvářet vlastní katalog zboží v neomezeném rozsahu. V rámci instalace produktu PROFIKASA POKLADNA je každému uživateli k dispozici také hotový katalog zboží nejvýznamnějších tuzemských dodavatelů a výrobců potravin, v rozsahu cca 40 tis. položek potravinářského zboží. Vzhledem k tomu, že databáze katalogu je fyzicky uložena v úložišti pokladny, je vyhledávání v katalogu velmi rychlé a komfortní i bez připojení k internetu.

Katalog obsahuje pro každou položku zboží: EAN kód, systematizovaný název zboží, katalogizované číslo zboží, číslo zboží dodavatele, množstevní jednotku, název výrobce (značku), zatřídění do MO třídícího stromu, klíčová slova charakterizující výrobek (pro vyhledávání), sazbu DPH, číslo karty navázaného obalu, údaje nezbytné pro tisk regálového štítku a obrázek výrobku.

V rámci produktu PROFIKASA – KATALOG A CENÍK je poskytována webová služba aktualizace katalogu potravinářského zboží PROFIKASA (včetně obrázků), aby vždy obsahoval výrobky, které jsou v aktuální nabídce výrobců a dodavatelů. Výrobky s ukončenou distribucí výrobcem jsou v katalogu udržovány ještě pod dobu expirace s rezervou dalších 12 měsíců, avšak v nabídce jsou odlišeny od výrobků v aktuální distribuci. Katalog se aktualizuje při připojení k internetu, s optimalizací na minimální objem přenášených dat.

SESTAVY A STATISTIKY PODLE PŘÁNÍ UŽIVATELE

Modul statistik umožňuje uživatelům na základě přednastavených vzorů obchodních a účetních sestav vytvářet a ukládat vlastní šablony obchodních i účetních sestav tak. Na základě uživatelem definovaných šablon jsou generovány sestavy s exportem do formátu XLS (MS Excel). Lze vytvářet analytické sestavy vycházející z prodejů zboží v cenách prodejních i skladových (nákupních), z marží, z nákupů, zásob, ceníků, za různá období, za různé skupiny zboží, za různé dodavatele, apod.
Účetní sestavy jsou standardizovány tak, aby byly kompletním podkladem pro vedení účetnictví a daňové evidence.
Sestavy lze také exportovat ve formátu CVS jako data pro následné zpracování, např. za účelem importu do aplikace pro vedení účetnictví. Modul statistik je plně k dispozici z každého počítače vybaveného webovým prohlížečem, kdekoliv se zrovna nacházíte.

MOŽNOST VZDÁLENÉ SPRÁVY KATALOGU A CENÍKŮ – Z DOMOVA I Z KANCELÁŘE

Vzdálená správa katalogu zboží prostřednictvím webového portálu umožňuje uživateli mimo jiné zakládat položkově zboží do katalogu, importovat nebo exportovat hromadně celé části katalogu zboží podle nastavených podmínek, ve formátech XLS nebo CSV.

Vzdálená správa ceníků umožňuje importovat i exportovat ceníky zboží, akční ceníky, provádět položkově nebo hromadně úpravy ceníku včetně akčních cen i automatické přecenění zboží na začátku i na konci akce. Umožňuje jednotlivý nebo dávkový tisk regálových štítků v různých velikostních a grafických formátech a se všemi povinnými údaji. Všechny uvedené funkce jsou plně dostupné z každého počítače vybaveného webovým prohlížečem, kdekoliv se zrovna nacházíte.

AUTOMATICKÉ CENTRÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ AKČNÍCH CEN PRO MALOOBCHODNÍ SÍTĚ

V rámci frančízingových sítí (např. Bala, Esomarket) je možné nastavit automatický import centrálně připravených akčních ceníků do pokladního systému i automatický návrat k základním cenám po skončení akce, bez potřeby zadávání akčního ceníku uživatelem.

AUTOMATICKÝ TISK CENOVEK NA PROVOZOVNĚ

Lokální aplikace umožňuje rovněž jednotlivý i dávkový tisk regálových štítků, automatický tisk regálových štítků ve stanovenou dobu při změně ceny, automatický přenos ceníku a rychlokódů do vah s tiskem EAN, a tisk sestavy rychlokódů.

KATALOG A CENÍK LZE SPRAVOVAT Z POKLADNÍ APLIKACE

V rámci pokladní aplikace lze položkově zakládat položky katalogu i prodejní ceny zboží, ceny obalů a rychlokódy. Lze také tisknout reagálové štítky se všemi povinnými údaji.

CHYTRÁ ŘEŠENÍ SKLADOVÝCH EVIDENCÍ

MOŽNOST VZDÁLENÉ SPRÁVY SKLADOVÝCH EVIDENCÍ – Z DOMOVA I Z KANCELÁŘE

Vzdálená správa umožňuje prostřednictvím webového portálu zpracování prodejních dokladů pořízených v pokladní aplikaci PROFIKASA (seskupených po 1 dni) a skladových dokladů pořízených v lokální skladové aplikaci. Zahrnuje mimo jiné evidence skladových a prodejních dokladů, evidenci skladových zásob, evidenci inventurních dokladů a modul pro vytváření obchodních statistik. Disponuje funkcemi pro oceňování položek dokladů, schvalování dokladů, skladové závěrky, zpracování inventur dílčích, úsekových i celkových.
Lze také vytvářet výstupy, které představují kompletní podklady pro následné účetní zpracování, např. prodej zboží ve skladových (nákupních) cenách, skladové pohyby podle typů dokladů, kompletní inventurní sestavy zahrnující manka i přírůstky kompenzované v rámci skupin zboží, apod.
Všechny uvedené evidence i funkce jsou plně dostupné z každého počítače vybaveného webovým prohlížečem, kdekoliv se zrovna nacházíte.

CHYTRÁ ŘEŠENÍ SKLADOVÝCH EVIDENCÍ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI

Lokální skladová aplikace umožňuje zadávání všech typů skladových dokladů a jejich synchronizaci na webový portál. Aplikaci lze provozovat na jakémkoliv počítači s operačním systémem Windows 7 a vyšším, v neomezeném počtu instalací v rámci jednoho poplatku – vytvořené doklady se pak vzájenně synchronizují do všech instalací v rámci provozovny. Ruční zadávání položek zboží do skladového dokladu je optimalizováno na rychlost a snadnost vyhledání a zadání položky, s využitím např. “samoučení” čísla zboží dodavatele nebo automatického doplňování obalů do dokladu. Lze také nastavit vazby mezi kartami zboží, které umožňují příjem i výdej zboží na odlišných kartách než je vedena skladová zásoba, s automatickým přepočtem množství a skladové ceny na kartu skladové zásoby. Tuto vlastnost je možné využít např. pro tzv. kusovníky, kdy prodaná položka realizuje odpis z více skladových karet, nebo v případech, kdy je zboží přijímáno (nebo prodáváno) v jiné množstevní jednotce – např. ks, než je vedeno na kartě skladové zásoby – např. kg, s předem zadaným poměrem ks/kg.
Skladová aplikace také umožňuje jednoduše zakládat položky zboží do katalogu, které se následně synchronizují na webový portál.

SLUŽBA EXTERNÍHO ZAKLÁDÁNÍ SKLADOVÝCH DOKLADŮ PRO ÚSPORU PRACOVNÍ SÍLY

Volitelná služba, která přenechává zpracování skladových dokladů externí firmě (PROFIKASA ICT), zatímco se prodavačka může věnovat svojí primární činnosti – prodeji a obsluze zákazníků. Vzhledem ke specializaci dokáže externí firma zadat do systému skladový doklad levněji i kvalitněji než kmenový zaměstnanec – detailní kalkulace je uvedena zde. Zkušenost ukazuje, že pro kmenového zaměstnance obvykle nebývá prioritou, zda zboží přijme na správnou kartu nebo nově založenou kartu správně katalogizuje, pro vedení skladového hospodářství je však správnost přijímání zboží i zakládání skladových karet zásadní.

POKLADNÍ SYSTÉM PRO MALOOBCHODNÍ SÍŤ

CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ PROVOZOVEN V MALOOBCHODNÍ SÍTI

Pro skupinu provozoven (např. maloobchodní síť) lze prostřednictvím webového portálu centrálně řídit sortiment zboží, ceníky i akce, pro celou síť ve stejném rozsahu, jako je to možné pro jednotlivé provozovny.

Maloobchodní centrála sítě provozoven umožňuje také centrálně spravovat skladové evidence, provádět skladové operace, vytvářet obchodní i účetní statistiky a sestavy, včetně exportů dat ve formátech XLS a CSV, pro celou síť ve stejném rozsahu, jako je to k dispozici pro jednotlivé provozovny.

VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

VARIABILNÍ VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

Věrnostní systém umožňuje v rámci provozovny zakládat skupiny zákazníků z hlediska věrnostních akcí (např. všichni zákazníci, zaměstnanci, VIP). Umožňuje zakládat vlastní věrnostní akce 4 typů: informativní (poskytuje informaci pokladní), napočítávaná (napočítává např. body za nákup specifického druhu zboží nebo hodnotu celkového nákupu), slevová (nastavuje číslo slevy 1-5, jejichž výše je specifikována přímo v pokladní aplikaci), 2. cena (nastavuje pro zákazníka 2. cenu u zboží, kde je zadána, např. cena pro členy věrnostního klubu). Věrnostní akce se nastavuje na dobu trvání a přiřazuje se skupinám zákazníků, pro které je určena. Jedné skupině zákazníků je možné přiřadit více věrnostních akcí.

GENEROVÁNÍ VĚRNOSTNÍCH KARET

Věrnostní systém umožňuje generovat čísla zákaznických karet, které se následně použijí při výrobě plastových karet. Při generování čísel karet lze nastavit, pro jaký kontext (rozsah) provozoven je karta platná. Je možné vybrat z kontextů od samostatné provozovny přes skupinu provozoven v rámci jedné firmy až po skupinu provozoven uměle vytvořenou.

STATISTIKY VĚRNOSTNÍCH AKCÍ

Věrnostní systém zaznamenává všechny nákupy, které se uskutečnily s použitím zákaznické karty, včetně položek zboží, identifikace věrnostní akce, typu věrnostní akce, skupiny zákazníků poskytnuté slevy, apod. Modul Sestavy tak umožňuje vyhodnocovat věrnostní akce variabilně, dle nastavení uživatele.

TISK CENOVEK

Pokud je ke zboží přiřazena 2. cena, lze tisknout speciální regálové štítky, které obsahují jak „běžnou cenu“, tak i 2. cenu. Druhou cenu lze uživatelsky opatřit textem, např. „PRO ČLENY KLUBU“

Praktické využití věrnostního systému pro odběratele velkoobchodů ČEPOS: komplexní služba věrnostního systému Klub České ceny.

PŘENOS DOKLADŮ JAKÝMKOLIV TECHNICKÝM ZPŮSOBEM

VARIABILNÍ VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

Pro přenos dokladů od dodavatele lze využít naši poštovní službu PRENOSDOKLADU.CZ. Služba jednoduše zajišťuje přenos dokladů zaslaných jako příloha mailu na mailovou adresu PROVOZOVNA@PRENOSDOKLADU.CZ až do lokální skladové aplikace PROFIKASA – bez nutnosti práce s poštovním klientem. Zpracování přijaté pošty s elektronickým dokladem v příloze probíhá automaticky na pozadí, pro uživatele je přijatý doklad zobrazen přímo v aplikaci, v nabídce dokladů pro import.Vzhledem k tomu, že někteří významní dodavatelé poskytují dodací listy (jako avíza o dodávce) pouze formou EDI komunikace, která není dostupná pro každou provozovnu, připravili jsme náhradní technické řešení: EDI komunikaci s dodavatelem zajišťujeme naším jménem a dodací listy (avíza o dodávce) předáváme automaticky přímo do skladové aplikace PROFIKASA, kde jsou uživateli k dispozici v nabídce pro import dokladů.

IMPORT DOKLADŮ, KTERÝ SI SAMI NASTAVÍTE

Importní modul skladové aplikace PROFIKASA umožňuje importovat elektronické doklady ve všech běžně dostupných formátech (TXT, XLS, CSV, DBF, DESADV) a také uživatelsky “přiřadit” importované údaje “políčkům” ve skladovém dokladu PROFIKASA. Tyto uživatelem definované “převodní můstky” lze uložit a následně opakovaně používat při zpracování dalších dokladů od stejného dodavatele.