TRUNG TÂM HỖ TRỢ

THÔNG TIN HIỆN TẠI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Nhận xét về các phiên bản đã phát hành

HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG

Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong THÔNG TIN HIỆN TẠI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG hoặc HƯỚNG DẪN có sẵn để tải xuống bên dưới, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng (giống như INFOLINE) 848 700 707, 584 459 144 hoặc gửi email cho chúng tôi servis@profikasa.cz.

Đường dây hỗ trợ khách hàng có sẵn 7 ngày một tuần vào các ngày trong tuần 7-18 giờ, trừ các ngày làm việc 8-17 giờ.

Đường dây hỗ trợ khách hàng cũng có sẵn bằng tiếng Việt, đảm bảo cuộc gọi lại bởi một chuyên gia tư vấn nói tiếng Việt không muộn hơn 60 phút sau khi liên hệ ban đầu, các liên hệ sau đã được thiết lập trên đường dây trực tiếp với các chuyên gia tư vấn nói tiếng Việt. Ngoài ra, một chuyến thăm đại diện bán hàng hoặc dịch vụ và đào tạo có thể được cung cấp bởi các nhân viên nói tiếng Việt.

Trong lệ phí giấy phép bạn có:

 • sử dụng các dịch vụ tư vấn hoặc dịch vụ cho tất cả các ứng dụng và dịch vụ của PROFIKASA tối đa 30 phút mỗi tháng,
 • Đảm bảo nối lại hoạt động chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo sau khi báo cáo lỗi phần cứng (chỉ áp dụng các thành phần PROFIKASA) hoặc phần mềm PROFIKASA có thể ngăn chặn bán hàng, khi báo cáo đến 12:00,
 • cho thuê các thành phần CTNH PROFIKASA miễn phí trong quá trình sửa chữa bảo hành.

TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TIỀN PROFIKASA

Yêu cầu máy tính:

 • Một máy tính có hệ điều hành tốt nhất là Windows 10.
 • Màn hình cảm ứng phù hợp nhưng không cần thiết. Ứng dụng máy tính tiền PROFIKASA có thể được vận hành đầy đủ và hiệu quả từ bàn phím (kết hợp với chuột). Độ phân giải màn hình tối thiểu là 1366 × 768 pixel.
 • Dung lượng đĩa cứng tối thiểu 64 GB, dung lượng RAM tối thiểu 4GB, khả năng kết nối Internet.
 • Để hiển thị các tệp ở định dạng XLSX (Excel), cũng là định dạng của báo cáo đầu ra, phù hợp để cài đặt chương trình cho phép hiển thị của chúng, ví dụ MS Excel, Open Office, Libre office, v.v.

Giấy phép sử dụng ứng dụng máy tính tiền:

 • Ứng dụng máy tính tiền PROFIKASA đã sẵn sàng để tải xuống ở phiên bản đầy đủ. Nó có thể được sử dụng để thử nghiệm cũng như hoạt động đầy đủ ở cửa hàng, miễn phí trong 50 ngày. Sử dụng ứng dụng máy tính tiền miễn phí không ràng buộc người dùng với bất kỳ nghĩa vụ nào hoặc sử dụng ứng dụng sau 50 ngày.
 • Để sử dụng ứng dụng máy tính tiền PROFIKASA sau 50 ngày, cần phải đăng ký người dùng và ký Thỏa thuận về việc sử dụng ứng dụng đăng ký máy tính tiền PROFIKASA.

Quá trình cài đặt:

 • Chương trình cài đặt tạo hai phím tắt trên màn hình nền:
 • Đại diện “PROFIKASA TEST”, chạy các ứng dụng máy tính tiền với dữ liệu thử nghiệm cài sẵn (các công ty, cơ sở, người sử dụng, các phím với hàng hóa / dịch vụ cài sẵn, vv) để thử nghiệm tốt hơn các ứng dụng máy tính tiền và các phím tắt “PROFIKASA” – chạy các ứng dụng máy tính tiền không có dữ liệu cài sẵn (cho hoạt động trực tiếp).
 • Mã đăng nhập vào máy tính tiền:
  • PROFIKASA TEST – tên: honza, mật khẩu: 1234
  • PROFIKASA – tên: profikasa, mật khẩu: profikasa
 • Ứng dụng máy tính tiền được cài đặt mà không cần trình điều khiển để kết nối các thiết bị bên ngoài (máy in, màn hình khách hàng). Để cài đặt trình điều khiển cho kết nối của họ, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Lưu ý: Để chuyển ngôn ngữ giao diện người dùng sang tiếng Việt (bằng cách chọn CHỨC NĂNG / CÀI ĐẶT / NGƯỜI DÙNG / THAY ĐỔI CÀI ĐẶT NGƯỜI DÙNG), cần phải đăng xuất khỏi ứng dụng máy tính tiền và đăng nhập lại.

Cập nhật ứng dụng máy tính tiền:

 • ứng dụng máy tính tiền PROFIKASA tự động xác định sự tồn tại của phiên bản mới thông qua kết nối Internet và cung cấp cho người dùng cập nhật ứng dụng máy tính tiền lên phiên bản mới nhất. Bản cập nhật không ảnh hưởng đến dữ liệu do người dùng tạo theo bất kỳ cách nào.
 • Khả năng cập nhật được khuyến nghị mạnh mẽ liên quan đến việc triển khai dần dần các chức năng mới của ứng dụng máy tính tiền, cũng như liên quan đến việc sửa các lỗi có thể xảy ra.

Để tải xuống ứng dụng máy tính tiền PROFIKASA:

  TÊN:

  E-mail:

  SỐ ĐIỆN THOẠI*:


  Gửi biểu mẫu để tải xuống ứng dụng  máy tính tiền PROFIKASA, tôi đồng ý với các điều kiện xử lý dữ liệu cá nhân này.

  ĐẶT HÀNG

  TẢI XUỐNG HƯỚNG DẪN

  TẢI XUỐNG NHỮNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN